دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-144 (شماره دو - هیأت و رسانه) 

شماره‌های پیشین نشریه

شماره 3 - استودیو خوانی
شماره دو - هیأت و رسانه
شماره یک - هیأت و فرهنگ‌سازی