اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان محترم توجه نمایند که تنها یادداشت‌هایی برای بررسی نهایی و چاپ در نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد که در حوزه نوضوع نشریه بوده و همزمان در سایر مکتوبات رسانه‌ای، برای چاپ ارسال نشده باشد. در صورت تخلف، این حق برای نشریه وجود دارد که یادداشت ارسالی را برگشت بزند.